Naš cilj je pomeranje granica komunikacije ka postizanju najvećih uspeha poslovanja. Proizvodimo kreativna rešenja ukrštanjem razmišljanja naših klijenata i izazovima savremenih kretanja u grafičkim komunikacijama. Naš rad ispiriše na akciju i proizvodi promene.

Mi pomažemo našim klijentima da kroz strateški planiran koncept zajedniči razvijemo najbolji pristup unapređenju poslovanja, koristeći alate grafičkog dizajna, produkcije, brend i identitet standarda, štampanih sredstava, internet i ostalih formi vizuelnih komunikacija.

Rad sa velikim brojem klijenata, od pojedinaca do velikih korporacija, razvio je savršenu preciznost i predanost svakom projektu, a sve u cilju postizanja najboljih rezultata.

OBLASTI DELOVANJA:

• Graphic design/ Grafički dizajn
• Packaging/ Dizajn ambalaže
• Brand strategy/ Razvoj strategije Brand-a
• Corporate Identity/ Dizajn korporativog Identiteta
• Marketing communications/ Razvoj Marketing komunikacija
• Professional photography/ Profesionalna fotografija
• Applied Illustration/ Primenjena ilustracija
• Web design & marketing/ Web dizajn i marketing
• Presentations & Events/ Organizacija prezentacije i promocija
• Fair stand design, organization and production/ Organizacija i dizajn sajamskog nastupa
• Print and POSM production/ Produkcija štampanog i promo materijala