Ofset (ravna) štampa primenjuje se kao indirektna štampa, što znači da se boja sa forme se prenosi direktno na podlogu, nego se predhodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.
Sito štampa je ona koja se primenjuje na različitim materijalima, npr. na olovkama, upaljačima, rokovnicima, koži, pa čak i na plastici.
Digitalna štampa je osmišljena kao revolucionarna tehnologija, osmišljena da u potpunosti olakša proces štampe jer pripremljen materijal, pravo sa kompjutera odlazi u mašinu koja već za nekoliko minuta izbacuje prvi otisak.
Tampon štampa je našla veliku primenu zbog mogućnosti rada na neravnim predmetima i svim vrstama podloge tj. materijala. Tamponi su izrađeni od gume ili silikona i služe za prenos boje, a tampon štampa se koristi u automobilskoj, medicinskoj i CD industriji, za štampu na igračkama i sl.
Pantone boje su posebne boje koje se mešaju prema unapred zadatim recepturama a po licenci firme Pantone. Postoje kolor karte koje prikazuju odštampane uzorke ovih boja, kako bi jednom definisana Pantone boja bila uvek prilikom štampanja ista.
RGB (red, green & blue) boje se prikazuju na monitorima i koriste se ako je slika namenjena web stranici, mlaznom štampaču ili ekranu računara. Kod ekrana, slika se sastoji od velikog broja piksela, a svaki pojedini piksel se sastoji iz tri dela: crvene, zelene i plave boje. Različiti intenziteti ova tri dela u pikselu, proizvode različite boje.
CMYK (cian, magenta, yellow & black) boje se koriste pri štampanju na četvorobojnoj štamparskoj mašini. Mešanjem tri primarne boje (cijan, magenta i žuta), ne proizvodi se puna crna boja, pa je ovom modelu dodata i crna kao četvrta boja.
Marketing je proces kojim se planira i sprovodi stvaranje ideja, robe i usluga, određivanje njihovih cena, promocija i distribucija, da bi se ostvarila razmena koja će zadovoljiti ciljeve pojedinaca i organizacija.
Ekonomska propaganda kao deo promocije predstavlja plačeni oblik nepersonalne komunikacije sa tržištem o organizaciji i njenim proizvodima koja se do ciljne grupe prenosi različitim masovnim medijima, kao što su televizija, radio, novine, časopisi, bilbordi...
Sajamski nastup je značajan za organizaciju zbog održavanja prisustva na tržištu, učvršćivanja veza sa kupcima i predstavljanje programa potencijalnim kupcima, susreta sa novinarima i sl. Prilikom planiranja sajamskog nastupa, od velikog je značaja i sam dizajn štanda kako biste se izdiferencirali u odnosu na konkurenciju.